Förlossningsbrev

I ett förlossningsbrev kan du skriva ner sådant som är viktigt för dig som ska föda. Brevet blir ett stöd och en extra information till de som ska stötta dig under förlossningen. Det fungerar också som bra förberedelse där du får tänka igenom hur du vill ha det för att det ska bli en så bra upplevelse som möjligt.

Försök att hålla brevet till en sida och prioritera det som är viktigast. Även vid en planerad hemfödsel är det bra att ha ett förlossningsbrev ifall en överföring till förlossningsklinik skulle bli aktuell.

Skriv ut flera exemplar av förlossningsbrevet och sätt till exempel upp ett på dörren och/eller på väggen.

Vill du ha hjälp med ditt förlossningsbrev? Hör av dig till oss så hjälper vi dig.